Stap 1: wie gaat het regelen

Wie gaat wat regelen ?

U zult verbaasd staan over de grote hoeveelheid dingen die geregeld moeten worden rondom het overlijden van een persoon. Niet alleen dient de uitvaart geregeld te worden, maar naast het verdriet en de rouwverwerking worden nabestaanden geconfronteerd met allerlei juridische, fiscale en overige praktische zaken die betrekking hebben op de nalatenschap. Alleen de praktische zaken als het informeren van instanties, banken en overige organisaties is al veel werk.

Veelal zijn er meerdere nabestaanden of direct belanghebbenden en dienen beslissingen in consensus te worden genomen. Zeker als er sprake is van een nalatenschap waar nog een behoorlijk vermogen in zit is het belangrijk dat er goede en heldere afspraken worden gemaakt (In ruim 40 % van de gevallen ontstaat er ruzie tussen de erfgenamen bij het verdelen van de nalatenschap).

Een eerste verstandige stap die genomen moet worden is het bepalen van de mensen die het allemaal moeten gaan regelen. Dat kunnen bijvoorbeeld de kinderen van de (bijna) overledene zijn. Niet iedereen is echter in staat om de kennis te vergaren en de tijd te spenderen om alles te regelen. Het regelen van de uitvaart kan in samenspraak met de uitvaartonderneming vaak wel geregeld worden. Complexe kwesties over boedelverdeling is vaak beter in handen van een expert als een notaris.

De Wet

In de wet gaat men er van uit dat de erfgenamen gezamenlijk en in goed overleg de nalatenschap zullen afwikkelen. Soms is het echter beter om het door 1 persoon af te laten wikkelen, de zogenaamde executeur.

Executeur of gevolmachtigde

Het is mogelijk om in een testament of een codocil een zogenaamde executeur of gevolmachtigde aan te wijzen. Een executeur regelt de nalatenschap op financieel, juridisch en fiscaal gebied. Een executeur kan ook de uitvaart zelf regelen. Een executeur kan een privepersoon zijn, maar bijvoorbeeld ook een notaris. Indien een executeur niet bepaald is in het testament, dan dient er (indien gewenst natuurlijk) iemand als executeur aangewezen te worden door de erfgenamen.

Bepalen wie de erfgenamen zijn

De eerste stap die genomen moet worden is het bepalen van de erfgenamen. Deze mogen beslissen wat er dient te gebeuren met de nalatenschap (binnen de wettelijke kaders). Echter alleen indien er geen executeur door de overledene in zijn of haar testament is aangewezen kunnen de erfgenamen ook 1 persoon als executeur c.q. gevolmachtigde aanwijzen. Veelal wordt één van de erfgenamen benoemd als executeur.

Een executeur kost geld

Het wettelijke uitgangspunt is dat een executeur beloond wordt voor zijn of haar werkzaamheden en wel ten bedrage van 1 procent van het vermogen op de dag van overlijden van de overledene. Hiervan kan wel afgeweken worden.

Executeur hoeft uitvaart niet te regelen

Een executeur gaat veelal over financiële, fiscale en juridische aspecten van de nalatenschap. De uitvaart zelf kan weer door anderen (bijvoorbeeld de andere erfgenamen) verzorgd worden.

VRAAG GRATIS EN VRIJBLIJVEND OFFERTES AAN BIJ UITVAARTONDERNEMINGEN DIRECT BIJ U IN DE REGIO