Verklaring van Overlijden

Wat is een verklaring van Overlijden ?

Indien iemand overlijdt dan dient de huisarts of een ander bevoegde arts (bijvoorbeeld een ziekenhuisarts) een officiële schriftelijke verklaring uit te geven waarbij gemeld wordt wie de persoon is, wanneer die geboren is, wanneer die overleden is en of het een natuurlijke oorzaak betrof. De arts moet deze Verklaring van Overlijden tekenen.

Wat kun je er mee ?

Om aangifte te doen bij de Burgelijke stand van het overlijden van de betreffende persoon is het noodzakelijk om een Verklaring van Overlijden te overhandigen.

Maak uw keuze

 • Testament

  Een testament is een door de notaris opgemaakt officieel stuk (akte) waarin een persoon uitdrukke...

 • Zorgverklaring

  In een zorgverklaring wordt door een persoon aangegeven wanneer de artsen moeten stoppen om zijn ...

 • Inboedelruiming

  Bij het ontbreken van een testament of aanwijzingen zal de boedel op een gegeven moment verdeeld ...

 • Donorcodocil

  In Nederland is grote behoefte aan donoren van weefsel en organen. In tegenstelling tot andere la...

 • Welke uitvaartondernemer ?

  Het regelen van een uitvaart is voor nabestaanden een emotionele aangelegenheid: men zit in een p...

 • Verklaring van Overlijden

  Indien iemand overlijdt dan dient de huisarts of een ander bevoegde arts (bijvoorbeeld een zieken...

 • Verklaring van Erfrecht

  Een Verklaring van Erfrecht is een offici le akte die door een notaris opgemaakt wordt. In die ve...

Voorbeeld Verklaring van Overlijden

Model van verklaring van overlijden, af te geven door de behandelende arts

De ondergetekende,

arts te

v e r k l a a r t te zijn behandelend arts van

(naam en voornamen voluit)

geboren op te

---------------------------------------------------------------------------------

gewoond hebbende te

overleden op te

----------------------------------------------------------------------------------

wonende te

uit wie op te

een zoon/dochter** dood is geboren;

---------------------------------------------------------------------------------

v e r k l a a r t het lijk persoonlijk te hebben geschouwd;

v e r k l a a r t er van overtuigd te zijn, dat de dood ten gevolge van een natuurlijke oorzaak is ingetreden.

(datum)

(ondertekening)* Doorhalen wat niet van toepassing is
** Invullen zoon of dochter

Krachtens artikel 6, tweede lid, Wet op de lijkbezorging is het de behandelend arts niet toegestaan als lijkschouwer op te treden, indien tussen hem en de overledene of de moeder van de doodgeborene bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad of huwelijk bestond of bestaat.

VRAAG GRATIS EN VRIJBLIJVEND OFFERTES AAN BIJ UITVAARTONDERNEMINGEN DIRECT BIJ U IN DE REGIO