Te regelen na de uitvaart

Te regelen na de uitvaart

Na de begrafenis of crematie dienen er nog talloze minder urgente zaken die geregeld moeten worden. Deze zaken staan hieronder vermeld. De nummering komt overeen met de totaalchecklist die u hier vindt.

25. Dankbetuigingen sturen

Dankbetuigingen zijn veelal postkaarten die circa 5 weken na het overlijden verstuurd worden.

Lees hier verder over dankbetuigingen.

26. Gedenktekens

Gedenktekens zoals grafstenen en grafplaten zijn er in allerlei vormen en maten. Niet elke begraafplaats accepteert echter elk soort steen.

Lees hier verder over gedenktekens.

27. Opzeggen lidmaatschappen

Alle lidmaatschappen, abonnementen, zowel offline als online moeten opgezegd worden.

Lees hier meer over opzeggen lidmaatschappen na overlijden.

28. Overige medische contacten informeren

Ziektekostenverzekeraar, tandarts, fysiotherapeut en alle overige medische beoefenaars waar de overledene stond ingeschreven, informeren.

29. Opzeggen gas/water/licht

Indien er geen langstlevende is en de woning ook niet langer noodzakelijk is dienen alle nutsvoorzieningen opgezegd te worden zoals gas, water en electriciteit. U moet contact opnemen met de lokale of regionale leverancier én met de energietransporteur. Meestal zijn dat niet dezelfde bedrijven.

30. Boedelverdeling regelen

Het verdelen van een boedel kan een moeilijke kwestie zijn. Lees hier meer het regelen van de boedelverdeling.

31. Opzeggen huurovereenkomst

Is er een huurovereenkomst voor een woning ? of een staanplaats voor een caravan ? of wordt er een garagebox gehuurd ? Deze huurovereenkomst dienen opgezegd en ontbonden te worden.

32. Voogdij minderjarige kinderen regelen

In de Wet is bepaald dat (ongehuwde) kinderen tot en met 17 jaar een voogd of maximaal 2 voogden moeten hebben in geval dat beide ouders zijn overleden of niet langer het ouderlijk gezag uit kunnen of mogen oefenen. Officieel zal de kantonrechter een besluit van de familie bekrachtigen of een voogd aanwijzen.

33. Wijzigen of opzeggen resterende verzekeringen

Maak een uitputtend overzicht van alle lopende verzekeringen (waaronder ook levensverzekeringen) zoals inboedelverzekeringen, autoverzekeringen etc. Op basis van bankafschriften van de afgelopen jaren en aanwezige polissen kunt u achterhalen welke verzekeringen er allemaal lopen en opgezegd dienen te worden.

VRAAG GRATIS EN VRIJBLIJVEND OFFERTES AAN BIJ UITVAARTONDERNEMINGEN DIRECT BIJ U IN DE REGIO