Wilsverklaringen vastleggen

Wat is een wilsverklaring

In een wilsverklaring wordt vastgelegd wat iemand wil aangaande medische behandelingen in bepaalde situaties. Er kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het stopzetten van levensverlengende behandelingen.

Er zijn verschillende standaardvoorbeelden die als wilsverklaring benut kunnen worden. Deze documenten worden door verschillende belangenverenigingen uitgegeven zoals de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) en de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV)

Standaard wilsverklaringen

Vereniging Wilsverklaring Omschrijving
Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) (meer informatie vindt u op www.nvve.nl) Euthanasieverklaring Schriftelijke verklaring waarin de houder van de verklaring precies aangeeft onder welke omstandigheden hij of zij wil dat de behandelend arts euthanasie uitvoer. Er wordt voldaan aan een belangrijk deel van de zorgvuldigheidseisen die door de Wet wordt gesteld. (meer info op www.nvve.nl)
  Behandelverbod In dit document verklaart u in welke gevallen en op welke momenten u niet wil dat er levensverlengende behandelingen worden voortgezet
  Volmacht Met dit document machtigt u iemand (bijvoorbeeld een familielid) om een beslissing te nemen over o.a. behandelingen indien u niet langer wilsbekwaam bent
  Niet-reanimerenpenning Indien u deze penning bij u draagt, zult u niet gereanimeerd worden.
De Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) (voor meer informatie www.npvzorg.nl) Levenswensverklaring Dit document is een invulbare wilsverklaring waarin u aangeeft wat uw wensen zijn in situaties waarin u niet meer in staat bent om zelf uw mening te vormen en te uiten. Het gaat om behandelingsmethodes, maar ook om levensbeëindigingselementen.

Geen wilsverklaring ?

Indien er geen wilsverklaring is vastgelegd dan worden beslissingen genomen door partners, kinderen in samenwerking met meestal de behandelend arts of huisarts.

VRAAG GRATIS EN VRIJBLIJVEND OFFERTES AAN BIJ UITVAARTONDERNEMINGEN DIRECT BIJ U IN DE REGIO