Te regelen voor overlijden

Wat kunt u op deze pagina doen ?

Voor een ieder geldt dat het verstandig is om van te voren o.a. wensen vast te leggen wat er in geval van overlijden wel of niet moet gebeuren. Op deze pagina vindt u informatie over de belangrijkste manieren waarop u dingen kunt bepalen voor na de dood. Tot vlak voor overlijden kan bijvoorbeeld nog een testament opgesteld worden.

1. Testament opstellen

In een testament wordt schriftelijk vastgelegd wat er na overlijden dient te gebeuren met de bezittingen en verplichtingen van de overledene. Hier kunt u verder lezen over het opstellen van een testament.

2. Donorcodocil opstellen

In Nederland is grote behoefte aan orgaan- en weefseldonoren. In tegenstelling tot andere landen is orgaandonatie na overlijden in Nederland niet standaard geregeld in de wet. U dient het apart aan te geven. Lees hier meer over het dondorcodocil.

3. Wilsverklaringen vastleggen

In een wilsverklaring wordt vastgelegd wat iemand wil aangaande medische behandelingen in bepaalde situaties. Er kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het stopzetten van levensverlengende behandelingen.Lees hier meer over soorten wilsverklaringen.

4. Begraven of cremeren ?

De keuze voor begraven of cremeren is een persoonlijke en vaak afhankelijk van (geloofs)achtergrond, maar daarnaast ook van financiën. Een begrafenis is duurder dan een crematie. Lees hier meer over de keuze voor begraven of cremeren.

5. Uitvaartwensen vastleggen

Voor het overlijden dienen de wensen ten aanzien van de te houden uitvaart vastgelegd te worden. Het kan dan om allerlei dingen gaan zoals wie de kist mag dichtmaken, de muziek die gespeeld moet worden etc.

Hier kunt u meer lezen over het vastleggen van de uitvaartwensen.

VRAAG GRATIS EN VRIJBLIJVEND OFFERTES AAN BIJ UITVAARTONDERNEMINGEN DIRECT BIJ U IN DE REGIO