Keuze tussen begraven en cremeren

Meer crematies dan begrafenissen in 2011

Uit cijfers van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) blijkt dat van de 135.516 mensen die in 2011 overleden in Nederland 58,4 % gecremeerd werd, een stijging van 1,5 % ten opzichte van 2010. Al tientallen jaren achtereen stijgt het percentage overledenen dat gecremeerd wordt ten opzichte van begraven. Deze verandering hangt samen met de gegroeide acceptatie van crematie, de duurder wordende grafkosten en het schaarser worden van de ruimte in Nederland.

Op deze pagina geven wij een overzicht van redenen waarom iemand voor een begrafenis of een crematie zou kiezen.

Waarom crematie

In alle culturen in de wereld is het al sinds de oudheid normaal dat overledenen gecremeerd worden. In het huidige West-Europa werd echter rond 800 na Christus het cremeren van overledenen verboden en het begraven verplicht in verband met Christelijke geloofsovertuiging (wederopstanding en het eeuwige leven). Vanaf 1850 echter werd de crematie weer populairder in verband met hygiëne en ruimtegebrek; het duurde echter tot 1968 voordat crematie gelijkgesteld werd aan begraven in de Wet op de Lijkbezorging.

Resumé redenen cremeren

  • cremeren is gemiddeld goedkoper dan begraven
  • geen grafkosten (kosten kunnen behoorlijk oplopen)
  • geen verzorging van een graf
  • geen bezit van ruimte meer

Waarom begraven

Vanuit religieus oogpunt wordt vaak gekozen voor begraven. Daarnaast is het kunnen bezoeken en verzorgen van een graf vaak een goede vorm van rouwverwerking. Ook redenen als 'het een prettiger idee vinden om iemand in een houten kist op een mooie plek te laten rusten in plaats van iemand te verbranden ' is een regelmatig gehoorde reden.

  • in sommige culturen is begraven de norm
  • een prettiger idee
  • vanwege geloofsovertuigingen
  • vanwege betere rouwverwerking (plek om naar toe te gaan)
  • persoonlijker qua plechtigheid (vergezellen tot aan het einde, mee helpen begraven, geen absolute vernietiging)

Begraven duurder dan cremeren

Over het algemeen genomen is een eenvoudige begrafenis minimaal € 1000 duurder dan een eenvoudige crematie. Het verschil kan groter worden afhankelijk van de kosten van de grafrechten. Grond is schaars in Nederland en in sommige gebieden nog schaarser dan in andere gebieden. De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen inventariseert jaarlijks de grafkosten van de 800 begraafplaatsen in Nederland. Lees hier verder over grafkosten

Tijdstip cremeren of begraven

In Nederland stelt de wet dat iemand uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden gecremeerd of begraven moet worden.

VRAAG GRATIS EN VRIJBLIJVEND OFFERTES AAN BIJ UITVAARTONDERNEMINGEN DIRECT BIJ U IN DE REGIO