Verklaring van erfrecht

Wat is een Verklaring van Erfrecht ?

Een Verklaring van Erfrecht is een officiële akte die door een notaris opgemaakt wordt. In die verklaring staat wie de erfgenamen van de overledene zijn en voor welk deel zij recht hebben op de nalatenschap. Daarnaast staat er informatie in over bijvoorbeeld wie executeur is of wie er gevolgmachtigd is of zijn door de erfgenamen.

Waar dient een Verklaring van Erfrecht voor ?

Met een Verklaring van Erfrecht kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op bijvoorbeeld het banktegoed van de overledene.

Maak uw keuze

 • Testament

  Een testament is een door de notaris opgemaakt officieel stuk (akte) waarin een persoon uitdrukke...

 • Zorgverklaring

  In een zorgverklaring wordt door een persoon aangegeven wanneer de artsen moeten stoppen om zijn ...

 • Inboedelruiming

  Bij het ontbreken van een testament of aanwijzingen zal de boedel op een gegeven moment verdeeld ...

 • Donorcodocil

  In Nederland is grote behoefte aan donoren van weefsel en organen. In tegenstelling tot andere la...

 • Welke uitvaartondernemer ?

  Het regelen van een uitvaart is voor nabestaanden een emotionele aangelegenheid: men zit in een p...

 • Verklaring van Overlijden

  Indien iemand overlijdt dan dient de huisarts of een ander bevoegde arts (bijvoorbeeld een zieken...

 • Verklaring van Erfrecht

  Een Verklaring van Erfrecht is een offici le akte die door een notaris opgemaakt wordt. In die ve...

De volgende gegevens heeft de notaris nodig:

 • overzicht van namen en adressen van erfgenamen
 • akte van overlijden
 • afschrift van het testament

Niet altijd een Verklaring van Erfrecht nodig

Sinds januari 2012 eisen banken geen Verklaring van Erfrecht meer indien aan de volgende zaken is voldaan:

 • er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • er geen testament is
 • en er niet meer dan € 100.000 op de rekening staat.

Wat doet de notaris ten behoeve van de Verklaring

De notaris voert een aantal onderzoeken uit zoals bij de Burgerlijke Stand en het Centraal Testamentenregister om zodoende alle erfgenamen in kaare te brengen. Afhankelijk van het aantal erfgenamen of de moeilijkheidsgraad om te achterhalen wie allemaal de erfgenamen zijn, kan het tot wel enkele maanden duren voordat een Verklaring van Erfrecht afgegeven kan worden.

VRAAG GRATIS EN VRIJBLIJVEND OFFERTES AAN BIJ UITVAARTONDERNEMINGEN DIRECT BIJ U IN DE REGIO