Boedelverdeling regelen

Regelen van de nalatenschap

Een belangrijk en gevoelig onderwerp is het regelen van de nalatenschap, populair boedelverdeling genoemd. Uit onderzoek blijkt dat in maar liefst 40 % van de gevallen er ruzie tussen nabestaanden ontstaat vanwege de boedelverdeling. Op deze pagina zullen we het onderwerp beknopt bespreken. Gezien het feit dat het een complexe materie betreft die van geval tot geval af kan wijken is het vaak raadzaam om hiervoor professionele begeleiding in te huren zoals een notaris. Indien er echter een testament is opgemaakt en een executeur is benoemd, dan zal deze de honeurs waarnemen.

Erfrecht en erfbelasting

Bij het verdelen van een (behoorlijke) erfenis krijgt u te maken met de Wet, namelijk de Wet Erfrecht en de Wet Erfbelasting (voorheen successierecht). Hierin is onder andere de bescherming van de langslevende ouder wettelijk geregeld. Bij gebrek aan een testament zullen kinderen hun kindsdeel niet op kunnen eisen totdat de overlevende ouder is overleden. Wel zullen de kinderen al een deel van de erfbelasting af (moeten) rekenen.

Testament

Een belangrijke stap die genomen moet worden, is achterhalen of er de overledene zelf nog aangegeven heeft hoe de boedel verdeeld moet worden. Dit kan middels een testament, wat u kunt vinden in het Centraal Testamentregister

Centraal Testamentenregister

Het Centraal Testamenten Register (CTR) is een soort database waarin door (kandidaat) notarissen geregistreerd wie , wanneer en bij welke notaris een testament is opgemaakt. Er staan geen inhoudelijke kwesties in dit register. Indien u een verklaring van het CTR wilt hebben dan moet er een kopie van het overlijdensregister worden meegestuurd.

Codocil

Soms heeft de overledene al van te voren bepaald c.q. aangegeven welke (belangrijke) spullen naar wie gaan. Indien dat niet het geval is dan zal dat in onderling overleg moeten gaan. Volg dan het onderstaande stappenplan.

Stappenplan boedelverdeling

Stap Omschrijving
1. Waarde bepalen
2. Aangifte doen van Erfbelasting
3. Gewilde boedel verdelen
4. Resterende boedel verkopen
5. Akte van Verdeling opstellen

Bepalen bezittingen en schulden

Het komt regelmatig voor dat nabestaanden direct spullen claimen. Wat echter belangrijk is, is om vooraf goed de bezittingen en schulden in kaart te brengen. Het kan natuurlijk zomaar dat er meer schulden dan bezittingen zijn en dan zal toch alles verkocht of overgenomen moeten worden. Verderop leest u waar u onder andere op moet letten bij het bepalen van bezittingen en schulden.

Overzicht mogelijke bezittingen en schulden

 • banktegoeden
 • creditcardschulden
 • pensioenen
 • levensverzekeringen
 • overlijdensrisicoverzekeringen
 • hypothecaire schulden
 • belastingschulden
 • nutsschulden (gas/water/elektriciteit)
 • leaseconstructies
 • boedel (roerende zaken als interieur, auto etc.)
 • eventuele extra onroerende zaken (vakantiewoning, bedrijfspand)
 • aandelen, obligaties e/d/
Regelen van een nalatenschap: veel uitzoekwerk
Regelen van een nalatenschap: veel uitzoekwerk

Akte van verdeling

Nadat alle bezittingen zijn verkocht en schulden zijn afbetaald zal de executeur een zogenaamde Akte van Verdeling opstellen, wat zoiets is als een eindafrekening voor de erfgenamen. Hierop kan men duidelijk zien wie een recht heeft op wat.

VRAAG GRATIS EN VRIJBLIJVEND OFFERTES AAN BIJ UITVAARTONDERNEMINGEN DIRECT BIJ U IN DE REGIO