Aangifte doen van Overlijden

Aangifte doen bij de gemeente

Net als dat een geboorte direct aangegeven moet worden, dient ook een overlijden direct bij de gemeente te worden aangegeven (bij de afdeling Burgerzaken). Die aangifte mag door een ieder gedaan worden, waaronder ook de uitvaartonderneming. Aan de database van de gemeente zijn ook andere overheidsinstanties gekoppeld waardoor de informatie van het overlijden zich automatisch zal verspreiden. Te denken valt dan aan de Belastingdienst, het UWV, Sociale Verzekerings Bank, Duo/Informatie Beheer Groep en pensioenfondsen.

Bij welke gemeente aangeven ?

  • De aangifte van Overlijden moet worden gedaan in de gemeente waarin de persoon in kwestie is overleden. Dus in geval van een ziekenhuisopname in een andere gemeente, dient het in de gemeente aldaar aangegeven te worden
  • De afdeling Burgerzaken van de gemeente van overlijden geeft het bericht weer door aan de gemeente waarin de overledene woonachtig was en geregistreerd is
  • Indien iemand overlijdt in het buitenland dan wordt er aangifte van overlijden gedaan in de gemeente waarin de overleden woonachtig was en geregistreerd is. Wel moeten er officiële stukken worden opgemaakt. Het soort documenten zijn afhankelijk van het land waarin de persoon is overleden. Voor meer specifieke informatie dient u contact op te nemen met de gemeente
  • Indien iemand overlijdt tijdens een reis in het buitenland (alleen in geval van schip of vliegtuig) dan moet de gezagvoerder een voorlopige akte van overlijden opmaken en een afschrift daarvan dient aan de afdeling Burgerzaken van Den Haag te worden gestuurd

Hoe aangifte doen ?

  • door een ieder, maar meestal door familielid of uitvaartonderneming
  • Verklaring van Overlijden van de arts
  • Geldig Identiteitsbewijs van de aangever
  • Enveloppe met doodsverklaring (B-formulier) ten behoeve van het Bureau voor de Statistiek
  • In geval van overlijden in buitenland dienen deze officiële stukken ook aangeleverd te worden

Wanneer aangifte doen ?

Er is geen officiële termijn waarbinnen er aangifte gedaan moet worden. De begrafenis of crematie dient echter wel binnen 6 werkdagen na overlijden te worden gehouden. Dus voor die tijd moet er aangifte worden gedaan, want zonder aangifte kan er geen verlof verstrekt worden en kan er geen begrafenis of crematie uitgevoerd worden.

Verlof tot begraven of cremeren

De gemeente verstrekt ook toestemming tot begraven of cremeren ofwel het verlof. Het verlof tot begraven of cremeren wordt meestal door de uitvaartondernemer geregeld.

VRAAG GRATIS EN VRIJBLIJVEND OFFERTES AAN BIJ UITVAARTONDERNEMINGEN DIRECT BIJ U IN DE REGIO