Uitvaartverzekering

Wat is een uitvaartverzekering ?

Een uitvaartverzekering is een op naam gestelde verzekering die ten behoeve van een uitvaart geld of diensten uit zal keren in geval van het overlijden van de verzekerde.

Looptijd uitvaartverzekering

Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de organisatie waarbij u de uitvaartverzekering afsluit: Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen betaalt u hetzij voor een periode van 30 jaar vanaf het afsluiten van de verzekering, hetzij tot uw 65e jaar of simpelweg levenslang, tot het moment dat de verzekerde overlijdt.

De premie is verschillend. Indien u 40 jaar bent en een keuze maakt om tot uw 65e jaar premie te betalen, dan betaalt u een hogere periodieke premie dan dat u voor levenslang zou kiezen.

Wanneer betalen

Maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt de verzekeringnemer een premie voor de afgesproken periode (dus bijvoorbeeld tot en met uw 65e jaar).

Aanpassing premie

Omdat niemand precies in kan schatten hoeveel een uitvaart zal kosten over bijvoorbeeld 30 jaar worden premies tussentijds aangepast. Niet alleen wordt een inflatiecorrectie toegepast, maar worden ook premies aangepast aan stijging van bijvoorbeeld de grafkosten. Dela geeft bijvoorbeeld aan dat ze verwachten dat over 30 jaar ene crematie circa € 21.200 zal kosten en een begrafenis circa € 28.900 (bron: Het Dela Uitvaartplan, 3 september 2012).

Uitkering in geld

Met een uitvaartverzekering die geld uitkeert krijgen de nabestaanden eenmalig een bedrag dat bij overlijden van de verzekerde beschikbaar komt. Dit bedrag is vooraf door de verzekerde bepaalt bij het afsluiten van de uitvaartverzekering en veelal gebaseerd op de kosten voor een gemiddelde uitvaart die destijd gold. Door onder indexering van premies kunt u toch met dit bedrag een eenvoudige crematie of begrafenis (deels) financieren. U bent vrij in de keuze voor de uitvaartonderneming.

Uitkering in diensten (naturapakket)

Wat ook mogelijk is dat u niet een geldbedrag krijgt, maar dat de uitvaart (begrafenis of crematie) volledig verzorgd wordt door de verzekeringsmaatschappij. Eventuele meeropties dient u dan zelf te betalen. Deze uitvaarten zijn sober en eenvoudig van opzet. We praten dan over naturapakketverzekeringen.

jan'12: Consumentenbond test uitvaartverzekeringen

De Consumentenbond heeft in januari 2012 uitvaartverzekeringen getest en de resultaten daarvan beschreven in de Consumentengids van januari 2012. Uit het onderzoek bleek dat een uitvaart een dure aangegelegenheid is. Bovendien bleek dat ruim 80 % van de nabestaanden nog extra geld bij moeten leggen om de uitvaart van de overledene te betalen. Tevens moest in ruim 11 % van de gevallen de grafrechten nog apart afgerekend worden. Uit het onderzoek bleek dat naturapakketten de meeste waar voor hun geld bieden, in vergelijking met de uitkering in geld. Hieronder ziet u maatschappijen die volgens het onderzoek naturapakketdiensten aanbieden: (bron:Consumentengids, januari 2012, blz. 13).

Maatschappijen die een dienstenpakket aanbieden:

 • Ardanta
 • Dela
 • Monuta
 • Nevema
 • PC Hooft

Is het voldoende ?

Afgesloten uitvaartverzekeringen moeten waardevast zijn (premie moet niet alleen aan inflatie aangepast worden, maar ook aan stijgende grafkosten bijvoorbeeld) en de plechtigheid (zowel crematie als begrafenis) moet sober zijn. Zoals uit onderzoek van de Consumentenbond is gebleken moet 80 % van de nabestaanden een bedrag van minimaal € 1000 bijbetalen.

Kies uit de volgende onderwerpen

 • Kosten begrafenis

  Tussen begraven en cremeren zijn veel overeenkomsten. Zoals in feite is beschreven in de begrafen...

 • Kosten crematie

  Tussen begraven en cremeren zijn veel overeenkomsten. Zoals in feite is beschreven in de crematie...

 • Uitvaartverzekering

  Een uitvaartverzekering is een op naam gestelde verzekering die ten behoeve van een uitvaart geld...

 • Zelf betalen uitvaart

  Wist u dat men verwacht dat over circa 40 jaar een gemiddelde uitvaart bijna € 25.000 kost ? (bro...

 • Overlijdensrisicoverzekering

  Een overlijdensrisicoverzekering is een een verzekering die een bepaald bedrag uitkeert op het mo...

 • Grafmonumentverzekering

  Een grafmonument kan een grafsteen, gedenktteken of grafmonument zijn. Een bijzonder object waarm...

VRAAG GRATIS EN VRIJBLIJVEND OFFERTES AAN BIJ UITVAARTONDERNEMINGEN DIRECT BIJ U IN DE REGIO